Foursma Biology Club

This page for information on Biology Club

 

 

Foursma Biology Club (FBC)

 

Motto :

 ---------------------------------------------------------------------------

 

Sejarah :

 …………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………..

 

Target :

 ………………………………………………………………………………………….

 

Struktur Organisasi :

 ……………………………………………………………..

 …………………………………………………………….

 

Pembina : Made Martha Widya Wiryantini, MPd

Pengajar : 

               ..............................

 Anggota :

  1. ……………………..
  2. ………………………
  3. ……………………….
  4. ……………………..
  5. ………………………..

 Jadwal Pembinaan :

 ………………………………………………………………………………………………..

 Prestasi yang sudah diraih :

  1. ………………………………………………..
  2. ………………………………………………….
  3. …………………………………………………